Szyby

Szyby dzwiękochłonne Fonotherm

Poziom hałasu w pomieszczeniach, w których żyjemy i pracujemy ma istotny wpływ na komfort naszego życia , a w konsekwencji na nasze zdrowie. Istotnym czynnikiem izolacyjności akustycznej nowoczesnego okna jest dobór odpowiedniego oszklenia stosownie do przewidywanego natężenia hałasu .

Miarą właściwości akustycznych szyb zespolonych jest wskaźnik izolacyjności akustycznej szyby Rw. Wyznacza się go pomiarami w akredytowanych laboratoriach akustycznych mierząc tłumienie hałasu według określonych norm, dla poszczególnych pasm widma od 100 do 3150 Hz. Stosowane w budownictwie szyby zespolone mogą osiągać izolacyjność akustyczną Rw nawet powyżej 50dB.

Efekt poprawy izolacyjności akustycznej szyby zespolonej można uzyskać różnymi sposobami :

  • stosując asymetryczną budowę szyby zespolonej np. 8/12/4 (najtańszy sposób dający poprawę izolacji akustycznej rzędu 2-4 dB)
  • wypełniając komorę szyby zespolonej gazem ciężkim (sześciofluorek siarki SF6)
  • stosując szerokie ramki dystansowe
  • stosując w zespoleniu szyby laminowane żywicami lub specjalnymi foliami o dużej sprężystości
  • stosując kombinacje w/w metod

Możliwości połączenia w zestawach z innymi rodzajami szkieł pozwalają, aby podstawowe funkcje szkła dźwiękochłonnego były poszerzane o np. ochronę przeciwsłoneczną, ochronę przed włamaniem czy izolację cieplną.

Więcej informacji uzyskają Państwo:

  • dzwoniąc pod nr (12) 645-32-12, 644-44-95, 644-43-76
  • pisząc na adres info@finestra.pl